De kerk is Gods gemeenschap; dit is een spirituele geloofsgemeenschap met een mandaat om de belangen van God op aarde te vertegenwoordigen. Door middel van deze spirituele gemeenschap wil God contact opnemen met de seculiere gemeenschap. We moeten de gemeenschap naar God evangeliseren. Dit is onze eerste opdracht om bekering te prediken. En demonstreer vervolgens de diakono’s en het apostolische mandaat. Handelingen 6: 1-8. We moeten de hele man dienen, we moeten levenscoaching bieden. De enige instelling die antwoorden heeft voor de stervende wereld is de kerk. Wij zijn de rentmeesters van God.

Stewardship is vereist in onze gemeenschappen. Wie is een rentmeester? Een steward is eenieder die de verantwoordelijkheid draagt ​​om goed te zorgen voor datgene wat niet van hem of haar is, en daarom volledig verantwoording kan afleggen over zijn of haar rentmeesterschap “Het is vereist dat een steward getrouw wordt bevonden” 1 corinthians4vs2. Elke rentmeester is verantwoording verschuldigd aan degene die hem heeft aangesteld of aan zijn meester, in dit geval is een natie en zijn natuurlijke of financiële middelen Gods eigendom en zijn mensen Gods schepping. We zijn belast met verantwoordelijkheid en plicht, hetzij als politici, geestelijken, gemeenschapsleiders of traditioneel leiderschap om te beheren, ontwikkelen en behouden wat God heeft geschapen.

Telkens wanneer u het woord rentmeesterschap in welke context dan ook tegenkomt, komen er twee woorden naar voren: “Verantwoordelijkheid” en “verantwoording”. We moeten de natie op welke manier dan ook beschermen tegen spirituele, morele, economische en sociale corruptie en besmetting. We moeten de nationale, sociaal-economische, spirituele en openbare aangelegenheden beheren, ontwikkelen en behouden en de nationale middelen, nationale investeringen en nationale schatkist naar behoren beheren. We hebben de plicht en verantwoordelijkheid om de sociale, economische en morele normen van onze gemeenschappen als kerkleiders te verbeteren. het is jammer dat de kerk alles waar gemeenschap bij betrokken is, heeft vermeden.

Goddeloze mensen bederven de samenleving, corruptie is eigenlijk zonde en grove slechtheid die de sociale, politieke, economische en spirituele vooruitgang van een land vertraagt. Wanneer een natie het gezag van God en het goddelijke bestuursbeginsel aan de kaak stelt, vindt er een zaad van verval en erosie van moraliteit, rechtvaardigheid, vrede, integriteit en de vrees voor God plaats. Dit zal een natie leiden tot een ernstige sociale en morele inzinking die het menselijk begrip te boven gaat.