De Cito-toets is niet meer… leve de Cito-toets

Er is veel onduidelijkheid over de Cito-toets in het basisonderwijs. Ruim 50 jaar werd deze toets afgenomen bij kinderen in groep 8, tot er in 2015 werd besloten de Cito-toets te verplaatsen naar een later moment in het schooljaar. Wat is er sindsdien veranderd?

Voor 2015
De Cito-toets gold als een van de belangrijkste graadmeters om een schooladvies op te baseren. Leerkrachten in het basisonderwijs keken naar de eindscore van de Cito-toets en bepaalden vervolgens definitief of een leerling in aanmerking kwam voor het vmbo, de havo of het vwo.
Natuurlijk waren er meer richtlijnen, zoals de LVS-toetsen (andere Cito-toetsen die minder opvallend werden afgenomen) en methodetoetsen. Maar toch werd erg vastgehouden aan de Cito’s. Ook door ouders, die een hoger advies wilden en dat konden aantonen door een hogere score op de Cito-toets.

Veranderingen in 2015
In 2015 werd – eigenlijk heel plotseling – besloten dat de Cito-toets niet meer deze rol binnen het onderwijs moest hebben. Of een leerling naar het vmbo of het vwo zou gaan moest afhangen van de visie van de leerkracht. De Cito-toets werd verplaatst van februari naar april. Aangezien kinderen in maart een school moeten hebben gekozen, heeft de Cito-score dus geen effect meer op de schoolkeuze.
Veel mensen denken dat de Cito-toets in 2015 is afgeschaft, maar dat is niet waar. Sterker nog: voor 2015 waren scholen niet verplicht een Cito-toets af te nemen en sinds 2015 is een eindtoets voor basisschoolscholieren wél verplicht.
De Cito-toets heeft een tweede leven gekregen en gaat nu door het leven als Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (en in de volksmond wordt ze nog gewoon Cito-toets genoemd). Maar dat is niet alles: naast de Cito-toets zijn andere toetsen verkrijgbaar die hetzelfde in kaart proberen te brengen.

Andere Eindtoetsen
Er wordt dus niet meer gesproken van één Cito-toets, maar nog wel van de Eindtoets. En die Eindtoets kan dus verschillend zijn. Naast de nieuwe Cito-toets (Centrale Eindtoets Primair Onderwijs) zijn er:
– De IEP-toets
– De Route 8-toets
Beide toetsen doen het net ietsjes anders. Zo is de Route 8-toets adaptief en vooral digitaal te maken en voor de IEP-toets geldt dat deze geen 3 ochtenden meer beslaat, zoals de oude Cito wel deed.

Doel
Wat is nu het doel van de Eindtoets als de Eindtoets naar april is verplaatst? Immers zijn kinderen al ingeschreven en toegelaten op hun toekomstige school als de Cito-score bekend wordt…
De Eindtoets heeft nu vooral tot doel om de basisschooltijd af te sluiten en de middelbare schoolperiode te starten. Het is een gegeven dat voor de middelbare school als startsituatie kan gelden en voor de basisschool een bevestiging kan zijn van het gegeven advies.
Voor ouders kan de Eindtoets hooguit nog interessant zijn vanwege de heroverweging.

Heroverweging
Wanneer ouders het niet eens zijn met het schooladvies dat door de basisschool werd gegeven, kan een heroverweging de moeite waard zijn. Tijdens een heroverweging moet opnieuw gekeken worden naar de score van de toets en het gegeven advies. Valt de score in april hoger uit dan het gegeven advies, kan besloten worden om het schooladvies te schrappen en een nieuw (hoger) advies uit te brengen. Een lager advies is niet mogelijk.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*