D66-provincielijsttrekkers presenteren eigen klimaatplan

Onlangs heeft D66 haar eigen klimaatplan gepresenteerd met diverse concrete plannen. Uit het plan blijkt dat D66 meer dan voldoende mogelijkheden ziet om de klimaatcrisis tegen te gaan. Zo staan er in het plan in totaal 48 concrete plannen waarmee het milieu gebaat is. Door het ontwikkelen van het klimaatplan wil D66 in de provincies een directe bijdragen doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Investering van 5,3 miljard euro

Om de klimaatdoelen van Parijs te behalen is er volgens D66 een flinke investering nodig. Zo zijn er voor elke provincie concrete plannen opgesteld waarvoor veel geld nodig is. In totaal willen de lijstrekkers voor 5,3 miljard euro investeren in onder andere laadpalen, schone energie, isolatie van huizen en onderwijs.

Belangrijke actiepunten

In het gepresenteerde klimaatplan komen 48 concrete voorbeelden naar voren. Afhankelijk van de provincie, wil D66 onder andere investeren in;

  • Opleidingen voor klimaatvakmensen (onderwijs);
  • Het installeren van zonnepanelen op daken van bedrijven, scholen en woningen;
  • Het beter isoleren van huur- en koopwoningen;
  • De ontwikkelen van buurtbatterijen om duurzaam opgewekte energie langer op te kunnen slaan;
  • Het realiseren van meer laadpalen voor elektrische fietsen en auto’s;
  • Duurzame alternatieven om het openbaar vervoer in te zetten zonder schadelijke stoffen uit te stoten;
  • De aanleg van fietssnelwegen om eenvoudig naar werk of school te kunnen fietsen;
  • Energiebesparende maatregelen voor de industrie en andere bedrijven;

Volgens Michiel Scheffer, lijstrekker in Gelderland, is het hard nodig om ook aparte klimaatplannen op te stellen per provincie. Zo wordt er in de provincie veel besloten omtrent het bouwen van woningen, openbaar vervoer, het opwekken van energie en het aanleggen wegen.

‘’Mensen mogen van D66 weten dat wij in elke provincie het klimaat op één zetten. Elke provincie heeft vele plannen. In het klimaatplan heeft elke provincie drie concrete voorbeelden daarvan gegeven.’’ Michiel Scheffer, lijstrekker D66.

Verstandig investeren in de toekomst

De gevolgen van onze CO2-uitstoot en klimaatverandering worden volgens D66 steeds zichtbaarder. Zo hebben we bijvoorbeeld steeds vaker te maken met extreem weer. Om deze reden is het verstandig om te investeren in de toekomst. Dit is niet alleen milieubewust, maar in veel gevallen ook beter voor onszelf. Zo kunnen we door te investeren in het milieu profiteren van schonere lucht, comfortabel wonen, nieuwe technieken en meer werkgelegenheid.

‘’Op dit moment wordt er gewerkt aan het klimaatakkoord. Met deze plannen laat D66 ook regionaal zien wat er allemaal mogelijk is. Door samen te werken investeren we in de toekomst. Met deze plannen dragen de provincies er aan bij dat we de klimaatdoelen halen en voor mensen en ondernemers betaalbaar zijn.’’ aldus D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot.