De politieke voorkeuren omtrent gokken

Iedere paar jaar is er weer een verkiezing waar jij moet stemmen op een politieke partij. Maar een van de punten die in onze ogen ieder jaar onbelicht blijft is de mening van politiek over gokken en casino’s. Hierdoor blijft de ontwikkeling van deze segmenten achter. In dit artikelen delen we onze inzichten

Welke partijen

Welke Nederlandse politieke partijen willen (online) gokken en de casino’s toestaan en welke partijen zouden casino’s het liefste gisteren nog verboden hebben? Wij hebben een aantal stellingen van partijen verzameld. Stem jij als liefhebber van een gokje wel op een gezinde partij?

Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat geen informatie over wat de VVD van kansspelen vindt of van de bouw van nieuwe casino’s. Maar daarentegen staat de VVD wel positief tegenover liberalisering van online kansspelen. Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden zei in 2015:

    ‘We debatteren hier nu al tien jaar over […] maar nu is voor mij echt de tijd gekomen om door te pakken. Gokken is voor de meeste mensen gewoon leuk, spannend en voor die mensen voor wie het problematisch is of dreigt te worden gaan we juist met deze wet zorgen dat er een legaal alternatief is en goede verslavingszorg komt.’

Ook stemde De VVD in midden 016 voor het wetsvoorstel KOA.

PvdA

In het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt het onderwerp kansspelen niet genoemd.  Maar natuurlijk hebben wij navraag gedaan bij Fractiewoordvoerder Mei Li Vos en hebben dit vernomen:

    ‘Een verbod op online gokken werkt niet, het volledig vrijgeven van de “gokmarkt” evenmin. Daarom moeten we het gokken reguleren […] Alcohol kan ook slecht voor je zijn, maar met drooglegging hebben de Amerikanen slechte ervaringen.’

De PvdA stemde ook in juli 2016 voor het wetsvoorstel KOA.

SP

De SP heeft een meer uitgesproken mening

‘Gokken is dokken’ was een uitspraak van Dennis de Jong, fractievoorzitter van de SP in het Europees Parlement, toen hij zijn mening uitte over kansspelen.

SP is dus al jaren van plan om gokken aan banden te leggen. Speelhallen, casino’s en online gokken zijn in de ogen van de SP onwenselijk. De SP stemde in juli 2016 tegen het wetsvoorstel KOA.

CDA

De Tweede Kamerfractie van het CDA lag een beetje dwars bij de bespreking van het wetsvoorstel KOA en men was het niet eens. Kamervragen na Kamervragen werden er gesteld binnen deze partij. Toch staat er in het verkiezingsprogramma 2017 van het CDA, Keuzes voor een beter Nederland, voor het gemak geen letter over gokken of casino’s.

Het CDA stemde in juli 2016 tegen het wetsvoorstel KOA.

Op wie stem jij

Ben jij een liefhebber van een gokje en op wie ga jij stemmen? Hoe denk jij over de politieke ontwikkelingen op dit vlak? Deel je mening door een reactie achter te laten

Wat is politicologie?

“Politicologie” wordt over het algemeen gedefinieerd als de studie van regeringen, politieke processen en politiek gedrag. Het is een tak van de sociale wetenschappen waar de studie vooral draait om het analyseren, beschrijven en voorspellen van politiek gedrag samen met politieke systemen. In feite is de beste manier om het te omschrijven als een wetenschap die meer draait om subjectieve verheldering dan om harde gegevens. Het is een wetenschap die een persoon helpt bij het begrijpen van de relaties tussen andere individuen, groepen en de staat, samen met de werkwijze van de moderne overheid.

Politicologie als discipline is relatief nieuw en heeft de afgelopen jaren voldoende erkenning gekregen bij jonge studenten uit de Verenigde Staten. Het omvat voornamelijk verschillende deelgebieden zoals filosofie en theorie van het politieke systeem, politieke economie, beleidsstudies, internationale betrekkingen en een verzameling van andere gerelateerde velden. Het belangrijkste doel van de politieke wetenschappen is om een ​​student te helpen een carrière in de politiek te maken en hem een ​​goede kennis te geven van de politieke procedure die nuttig kan zijn.

Studenten die carrière maken in deze tak van de sociale wetenschappen worden over het algemeen politicologen genoemd en kunnen leiden tot spannende carrières bij federale, provinciale en lokale overheden; wet; bedrijf; internationale organisaties en verkiezingspolitiek.

Hun takenpakket bestaat voornamelijk uit het analyseren van verschillende gebieden van politiek gedrag, waaronder openbaar bestuur, publieke opinie, belastingen en stemmen. Afgezien hiervan doen ze over het algemeen onderzoek naar verschillende openbare kwesties en politieke relaties en middelen. Deze onderzoeksprocedure kan zowel binnen één land als internationaal zijn. Het onderzoeks- en analyseproces omvat echter vaak gerechtelijke uitspraken, publieke opinie en besluitvorming. Daar komt nog bij dat ze ook oplossingen aanbevelen en soms onderzoek doen om betere beslissingen te nemen over zaken die over het algemeen burgers, bedrijven en milieu aangaan.

Verdien online een graad in politieke wetenschappen voor een betere toekomst

Na het behalen van een bachelordiploma krijgen mensen het in hun professionele leven druk dat ze nauwelijks tijd krijgen om hun masterdiploma te behalen, op deze manier offeren ze ofwel hun lopende baan op, zodat ze hun vaardigheden kunnen verbeteren om een ​​betere carrière te bereiken of ze laten vallen het idee om hun masterdiploma te halen, in plaats van hun huidige baan in het midden te laten. Daarom kunnen degenen die hun bachelordiploma in de politieke wetenschappen of aan een gerelateerd studiegebied hebben behaald, zich gemakkelijk inschrijven voor hun online master in de politieke wetenschappen. Deze graad wordt online aangeboden aan een aantal bekende geaccrediteerde hogescholen en universiteiten.

Tegen het einde van de online master in politieke wetenschappen worden afgestudeerden in staat om vanuit internationaal oogpunt verschillende politieke kwesties te analyseren. Dit is zo omdat; ze verwerven academische kwalificaties die belangrijk zijn in dit opzicht, daarom wordt aangenomen dat ze de beste politicologen van de toekomst kunnen zijn.

Degenen die ervoor kiezen om uit te blinken op het gebied van politieke wetenschappen, door hun masterdiploma te behalen, maken efficiënt gebruik van hun levenspraktijken, hun werk en niet-gegradueerde ervaring, om diepgaande kwesties van politiek en macht te ontdekken. Zo vinden ze het gemakkelijk om hun begrip van de politieke structuur en de impact ervan op het binnenlandse en internationale beleid uit te breiden.

Tijdens het programma bestuderen studenten de theorieën en filosofieën achter de overheid, politieke processen en economieën. Bovendien worden de theorieën achter democratie door hen beoordeeld en erkend. Ze leren ook vergelijkingen te maken tussen die theorieën en andere politieke systemen. Met inbegrip van de studie van de Amerikaanse regering en haar beleid, bestuderen studenten ook over verschillende andere regeringen in verschillende delen van de wereld. Na het voltooien van een online master in politieke wetenschappen, verwerven studenten de vaardigheden om in een wereldwijd systeem te communiceren.

Bovendien analyseren de studenten van de online master in politieke wetenschappen hoe de ontwikkeling, werking en het ontstaan ​​van overheidsbeleid en politieke systemen. Ze leren ook onderzoeksmethodologieën, zodat ze gegevens kunnen verzamelen en passende analyse en onderzoek in hun domein kunnen uitvoeren.

Bovendien zijn studenten, terwijl ze de graad behalen, bedreven in het verzamelen en analyseren van gegevens, het nemen van interviews, het doen van enquêtes en het presenteren van hun bevindingen door een goed rapport bij te houden, wat erg handig is voor politieke lobby, non-profit, maatschappelijke en sociale organisaties.

Studenten krijgen tijdens deze opleiding een aantal cursussen, waaronder hedendaagse politieke theorie, internationale politiek, Amerikaanse regering en politiek, Oost-Aziatische politiek, milieupolitiek, Europese politiek, feministische politieke theorie, internationale economie, openbaar beleid, kritische geopolitiek en verschillende anderen.

 

De integratie van geloof en politiek

De kerk is Gods gemeenschap; dit is een spirituele geloofsgemeenschap met een mandaat om de belangen van God op aarde te vertegenwoordigen. Door middel van deze spirituele gemeenschap wil God contact opnemen met de seculiere gemeenschap. We moeten de gemeenschap naar God evangeliseren. Dit is onze eerste opdracht om bekering te prediken. En demonstreer vervolgens de diakono’s en het apostolische mandaat. Handelingen 6: 1-8. We moeten de hele man dienen, we moeten levenscoaching bieden. De enige instelling die antwoorden heeft voor de stervende wereld is de kerk. Wij zijn de rentmeesters van God.

Stewardship is vereist in onze gemeenschappen. Wie is een rentmeester? Een steward is eenieder die de verantwoordelijkheid draagt ​​om goed te zorgen voor datgene wat niet van hem of haar is, en daarom volledig verantwoording kan afleggen over zijn of haar rentmeesterschap “Het is vereist dat een steward getrouw wordt bevonden” 1 corinthians4vs2. Elke rentmeester is verantwoording verschuldigd aan degene die hem heeft aangesteld of aan zijn meester, in dit geval is een natie en zijn natuurlijke of financiële middelen Gods eigendom en zijn mensen Gods schepping. We zijn belast met verantwoordelijkheid en plicht, hetzij als politici, geestelijken, gemeenschapsleiders of traditioneel leiderschap om te beheren, ontwikkelen en behouden wat God heeft geschapen.

Telkens wanneer u het woord rentmeesterschap in welke context dan ook tegenkomt, komen er twee woorden naar voren: “Verantwoordelijkheid” en “verantwoording”. We moeten de natie op welke manier dan ook beschermen tegen spirituele, morele, economische en sociale corruptie en besmetting. We moeten de nationale, sociaal-economische, spirituele en openbare aangelegenheden beheren, ontwikkelen en behouden en de nationale middelen, nationale investeringen en nationale schatkist naar behoren beheren. We hebben de plicht en verantwoordelijkheid om de sociale, economische en morele normen van onze gemeenschappen als kerkleiders te verbeteren. het is jammer dat de kerk alles waar gemeenschap bij betrokken is, heeft vermeden.

Goddeloze mensen bederven de samenleving, corruptie is eigenlijk zonde en grove slechtheid die de sociale, politieke, economische en spirituele vooruitgang van een land vertraagt. Wanneer een natie het gezag van God en het goddelijke bestuursbeginsel aan de kaak stelt, vindt er een zaad van verval en erosie van moraliteit, rechtvaardigheid, vrede, integriteit en de vrees voor God plaats. Dit zal een natie leiden tot een ernstige sociale en morele inzinking die het menselijk begrip te boven gaat.